Imate li 3 minute?

Saznajte o projektu SHOUT gledajući video!

Dobrodošli u SHOUT

Cilj nam je ojačati inovacijski kapacitet i transformacijsku ulogu sveučilišta, malih i srednjih poduzeća i nevladinih organizacija

koji se bave kompleksnim problemima prezentiranim u ciljevima održivog razvoja i razvojem inovativnih održivih rješenja putem međusektorskog modela suradnje i poboljšane razmjene znanja između različitih dionika, diplomanata društvenih i humanističkih znanosti i mogućnosti zapošljavanja istraživača.

Ciljevi

SO1

razviti inovativne obrazovne programe za akademike društvenih i humanističkih znanosti, pomoćno-istraživačko osoblje, studente društvenih i humanističkih znanosti, i stručnjake u ovom području kako bi poboljšali svoja znanja, vještine i kompetencije u komunikaciji i odgovoru na izazove ciljeva održivog razvoja, poduzetništva i istraživačkog pristupa i razmišljanja.

SO2

razviti istraživački pristup temeljen na procesu učenja u kojem će studenti, profesori i stručnjaci raditi zajednički na pronalaženju rješenja kako bi uspješno adresirali izazove ciljeva održivog razvoja (tj. kroz stažiranja/prakse na relaciji profesor-student-istraživač).

SO3

stvoriti samoodrživ HUB za istraživanje i inovacije u području društvenih i humanističkih znanosti u kojem će visokoškolske ustanove, mala i srednja poduzeća te nevladine organizacije moći razmjenjivati znanje, olakšati daljnju suradnju i ojačati zajednička održiva inovacijska rješenja na europskoj razini.

SO4

poboljšati vidljivost društvenih i humanističkih istraživanja i ojačati njihov utjecaj na šire društveno-ekonomsko okruženje, posebno u području održivih transformacija / inovacija.

SO5

ojačati suradnju između različitih sektora, poboljšati kanale umrežavanja i premostiti jaz između istraživanja i prakse.

Rezultati

Obrazovni programi

Razviti inovativne obrazovne programe za akademike društvenih i humanističkih znanosti, pomoćno-istraživačko osoblje, studente društvenih i humanističkih znanosti, i stručnjake u ovom području kako bi poboljšali svoja znanja, vještine i kompetencije u komunikaciji i odgovoru na izazove ciljeva održivog razvoja, poduzetništva i istraživačkog pristupa i razmišljanja.

Program praksi i stažiranja

Razviti istraživački pristup temeljen na procesu učenja u kojem će studenti, profesori i stručnjaci raditi zajednički na pronalaženju rješenja kako bi uspješno adresirali izazove ciljeva održivog razvoja (tj. kroz stažiranja/prakse na relaciji profesor-student-istraživač).

HUB za istraživanje i inovaciju u području društvenih i humanističkih znanosti

Stvoriti samoodrživ HUB za istraživanje i inovacije u području društvenih i humanističkih znanosti u kojem će visokoškolske ustanove, mala i srednja poduzeća te nevladine organizacije moći razmjenjivati znanje, olakšati daljnju suradnju i ojačati zajednička održiva inovacijska rješenja na europskoj razini.

Naša metoda

Složeni globalni izazovi s kojima smo danas suočeni ne mogu se objasniti samo fizičkim, okolišnim i biološkim uzrocima; čovjek igra središnju ulogu. Razumijevanje ljudskog faktora je temeljno i može se postići samo istraživanjem povijesnih, kulturnih i komunikacijskih procesa u kojima je ljudski život ugrađen.

SHOUT će stvoriti nove mogućnosti za društvene i humanističke znanosti gdje će studenti, nedavno diplomirani mladi profesionalci i istraživači raditi zajedno sa stručnjacima iz malih i srednjih poduzeća i nevladinih organizacija na razvoju rješenja i stvaranju vrijednosti za civilno društvo, javnu politiku, poslovanje i uslužne industrije. U širem društveno-ekonomskom okruženju nedostaje razumijevanja oko korisnosti društvenih i humanističkih znanosti na različitim razinama i među različitim sudionicima. Ovaj problem dolazi s obje strane: tvrtke i neprofitne organizacije često ne vide korist u zapošljavanju diplomanata društvenih i humanističkih znanosti ili savjetovanju sa istraživačima društvenih i humanističkih znanosti, dok diplomanti teško znaju kako se „prodati“, iako je njihovo znanje ključno kada se grade održive inovacije i njihove vještine su tada najtraženije. Taj paradoks treba mijenjati.

SHOUT rješava ovaj izazov primjenom pristupa zasnovanom na misiji

Strengthening the impact of SSH on broader socio-economic environment

(1) mapiranjem istraživača-stručnjaka u ovom području i povezivanjem istih s predstavnicima industrije, tvrtki i neprofitnih organizacija; (2) razvijanje ponavljajuće sheme koja nudi mogućnost stažiranja/praksi za studente društvenih i humanističkih znanosti; (3) nudeći učinkovite smjernice za poticanje vidljivosti istraživanja i utjecaja pri rješavanju društvenih i ekonomskih izazova.

Creating an effective and well-functioning ecosystem for sustainable innovations to flourish

(1) identificiranjem potreba za istraživanje među malim i srednjim poduzećima i nevladinim organizacijama te rješavanjem istih putem obuka utemeljenih na stažiranjima/praksama koji su studenti društvenih i humanističkih znanosti imali priliku implementirati; (2) razvijanje i testiranje istraživačko-inovacijskog HUB-a u području društvenih i humanističkih znanosti koji će omogućiti stvaranje suradničkih radnih prostora za razvoj istraživačkih projekata i buduće pružanje usluga; (3) organiziranje događaja za razmjenu znanja i završna konferencija koja privlači i uključuje dionike (4) učenje i dijeljenje dobre prakse u pronalasku inovativnih rješenja, s vidljivim učinkom kojeg su promovirali studenti društvenih i humanističkih znanosti.

Enhancing knowledge, skills and competences of SSH representatives

(1) razvijanjem i provedbom prilagođenih obrazovnih programa koji se odnose na nastavnike, studente, istraživače i stručnjake u ovoj industriji, tvrtkama i neprofitnim organizacijama (uključujući menadžere i rukovoditelje inovacija); (2) osmišljavanjem i promicanjem učinkovite sheme stažiranja/praksi za studente zasnovanih na misiji koja omogućava studentima i istraživačima istraživački rad na projektima utemeljenim na stvarnim potrebama i izazovima industrije, tvrtki i neprofitnih organizacija.

Ciljne skupine

Akademski radnici u društvenim i humanističkim znanostima + predstavnici privatnog i neprofitnog sektora (mala i srednja poduzeća, nevladine organizacije)

Studenti i nedavni diplomanti društvenih i humanističkih znanosti

Rukovoditelji malih i srednjih poduzeća/istraživači/ rukovoditelji inovacija/ menadžeri za ljudske resurse

Predstavnici nevladinih organizacija

Nastavnici društvenih i humanističkih znanosti

Stručnjaci u području društvenih i humanističkih znanosti i stručnjaci u području prijenosa i inovacija tehnologija

Eksperti i istraživači u polju društvenih i humanističkih znanosti