Preuzmi

Rezultati i materijali za diseminaciju

Rezultati

Izvješće o integraciji studenata, istraživača i diplomanata društvenih i humanističkih znanosti unutar područja održivih inovacija/transformacija

VIDI VIŠE

Ovo će izvješće sažeti glavne nalaze i zaključke pregleda literature (stolno istraživanje) i terenskog rada (na temelju doprinosa dionika kroz ankete i intervjue), predstavljene od svake od analiziranih postavki (Akademija, industrija i treći sektor) i uključujući ukupnu perspektivu. Nadalje, on će također sadržavati niz preporuka za smjernice i za daljnji rad koji će se razviti u sljedećim radnim temama projekta.

PREUZMI

Opće smjernice o suradničkim održivim inovacijama

PREUZMI
Good practices booklet

Knjižica dobrih praksi

VIDI VIŠE

Istraživat će se i opisati 10 praksi, s naglaskom na relevantne primjere sudjelovanja studenata, istraživača i diplomanata u održivim inovacijama/transformaciji u industriji, tvrtkama i neprofitnom sektoru. Za svaku dobru praksu, te za prikupljanje kvalitativnih podataka potrebno je provesti barem jedan intervju. Odabrana inovativna rješenja trebala bi pokazati svoju ekonomsku dobit ili svoj potencijal da bi se srušio mit o neprofitabilnosti društvenih ili okolišnih rješenja.

PREUZMI

Obrazovni programi

VIDI VIŠE

Program obuke za stručnjake i istraživače ima za cilj promovirati procese prekvalificiranja i usavršavanja, jer kontinuirano obrazovanje nudi adresiranje stručnjaka u ovoj industriji, tvrtkama, neprofitnom sektoru, te istraživača i stručnjaka u području prijenosa i inovacija tehnologija. Program će se sastojati od praktičnih sadržaja i aktivnosti, te će uključivati lekcije po temama u formatu e-učenja i webinara, a fokus će biti usmjeren na razvoj vještina povezanih s kolaborativnim i multidisciplinarnim pristupima; umrežavanje; pisanje i upravljanje projektnim menadžmentom, valorizacija inovacija, komercijalizacija, pitanja prava intelektualnog vlasništva, itd.
Svi će partneri biti uključeni u razvojni proces pod koordinacijom INOVA +, u skladu s njihovim stručnim područjima, posebno mala i srednja poduzeća i nevladine organizacije.
Obrazovni programi za stručnjake uključivat će materijale za e-učenje i webinare i nudit će se u obliku kratkih tečajeva (minimalno 3 tečaja), u trajanju od po 30 sati svaki (uključujući 6h izravnog kontakta), što odgovara 1 ECTS bodu (Privremena struktura za svaki tečaj uključuje: 3 modula / jedinice po 10h trajanje). Sav pripremljeni materijal bit će dostupan u projektu HUB (za detalje pogledati WP4) za sudionike koji će se registrirati i vježbati, a bit će dostupan na jezicima (webinari će biti samo na engleskom jeziku) akademskih partnera (dostupan kao otvoreni obrazovni resursi, ali tek nakon registracije). Kratke verzije bit će dostupne na web stranici samo u svrhu promocije.

PREUZMI

Program stažiranja/praksi

VIDI VIŠE

Cilj programa je uskladiti studente i nastavnike u polju društvenih i humanističkih znanosti sa predstavnicima industrije kako bi se razvilo istraživanje i inovativni projekti o identificiranim izazovima / potrebama od strane domaćih organizacija (industrije/tvrtki/neprofitnog sektora). Model programa stažiranja/obavljanja praksi temeljenog na istraživanju i misiji će uključivati pristup temeljen na identifikaciji problema u području društvenih inovacija, koji će se moći lako replicirati zbog svoje jasne metodologije i referentnih točaka, a to je bazična pismenost za stažiranje, vrhunske potrebne kompetencije te osobne vještine popraćene ciljevima za održivi razvoj. Studente društvenih i humanističkih znanosti će ugostiti organizacije koje sudjeluju u projektu, njihove mreže kontakata, i druga mapirana srednja i mala poduzeća i nevladine organizacije, gdje će raditi na istraživačkim projektima koji su fokusirani na izazove koje su identificirale organizacije domaćini.

PREUZMI

HUB za istraživanje i inovacije u području društvenih i humanističkih znanosti

VIDI VIŠE

Kreirat će se HUB za istraživanja i inovacije u području društvenih i humanističkih znanosti koji će biti integriran s ostalim rezultatima (obrazovnim programima i stažiranjem/praksom čija je misija istraživanje), nudeći cjelovit paket nastavnicima, studentima i istraživačima u ovom polju te predstavnicima industrije, tvrtki i neprofitnog sektora. Glavne značajke HUB-a će na taj način biti integrirane i ponudit će korisnicima potpuno i sadržajno iskustvo. Ključne karakteristike HUB-a uključuju (uključit će se i ostala područja kao što je registracija, novosti, itd.):
Područje učenja: ovo će područje svim korisnicima omogućiti pristup materijalima koji ih zanimaju i poticati istraživačke i inovacijske projekte u polju društvenih i humanističkih znanosti.

Područje stažiranja/obavljanja praksi: ovo će područje nadopuniti staž/praksu „lice u lice“ i omogućiti pripremne aktivnosti (poput konkretne definicije istraživačkog projekta i implementacije detaljnog istraživanja), podršku razdoblju stažiranja i omogućiti nastavak istraživačkih i inovativnih projekata nakon stažiranja.

Područje usmjereno na implementaciju projekata: slično području stažiranja/obavljanja prakse, ovo će područje biti posvećeno razvoju istraživačkih službi, gdje diplomirani studenti, istraživači i nastavnici unutar ovog područja mogu ponuditi svoje usluge i kompetencije, a industrija i predstavnici tvrtki i neprofitnih organizacija mogu potraživati usluge i dijeliti svoje izazove. To će načelno biti platforma za usklađivanje između potražnje i ponude. Konzorcij predviđa da će se ovo područje više istraživati tijekom treće godine projekta.

PREUZMI

MATERIJALI ZA DISEMINACIJU

Brošure

Preuzmite brošuru kako bi saznali više o SHOUT projektu

PREUZMI

Bilten

Saznajte više o napretku projekta, postignutim rezultatima i sljedećim koracima preuzimanjem 1. izdanja biltena o projektu.

PREUZMI

Letak 1

Preuzmite letak kako bi saznali više o WP1

PREUZMI

Bilten 2

Saznajte više o napretku projekta, postignutim rezultatima i sljedećim koracima preuzimanjem 2. izdanja biltena o projektu.

PREUZMI

Letak 2

Preuzmite letak kako bi saznali više o WP2

PREUZMI

Letak 3

Preuzmite letak kako bi saznali više o WP3

PREUZMI

Bilten 3

Saznajte više o napretku projekta, postignutim rezultatima i sljedećim koracima preuzimanjem 3. izdanja biltena o projektu.

PREUZMI

Letak 4

Preuzmite letak kako bi saznali više o WP4

PREUZMI

Bilten 4

Saznajte više o napretku projekta, postignutim rezultatima i sljedećim koracima preuzimanjem 4. izdanja biltena o projektu.

PREUZMI