PRENESI

Rezultati projekta, brošure in letaki

Rezultati

Poročilo o študentih družboslovja in humanistike, raziskovalcih in povezanostjo s cilji trajnostnega razvoja in inovacijami

VEČ

To poročilo bo povzelo glavne ugotovitve in zaključke pregleda literature (pisarniške raziskave) in terenskega dela (na podlagi prispevkov zainteresiranih strani z anketami in intervjuji), ki jih bodo predstavile vsaka od analiziranih okolij (Academia, industrija in tretji sektor) in vključno s splošno perspektivo. Poleg tega bo vključeval tudi sklop priporočil za smernice in nadaljnje delo, ki bo razvito v naslednjih delovnih programih projekta.

PRENESI

Izobraževalni programi

PRENESI
Good practices booklet

Knjižica dobrih praks

VEČ

Preiskali in opisali bomo deset dobrih praks, osredotočili pa se bomo na zgledne primere vključevanja študentov, raziskovalcev in diplomantov družboslovja in humanistike pri trajnostnih inovacijah. Za vsako dobro prakso je izvede vsaj en intervju oz. pričevanje. Izbrane inovativne rešitve bodo izkazovale tudi ekonomski ter okoljski vidik ter bodo presegle pojmovanje družboslovja in humanistike kot nečesa, kar za družbo predstavlja zgolj strošek.

PRENESI

Izobraževalni programi

VEČ

Program izobraževanja in usposabljanja za strokovnjake in raziskovalce je namenjen spodbujanju procesov kvalifikacije in izpopolnjevanja, saj vseživljenjsko izobraževanje ponuja strokovnjake, ki se ukvarjajo z družboslovjem in humanistiko v industriji in nevladnem sektorju, ter strokovnjake za raziskave in prenos tehnologij/inovacij. Program bo vseboval praktično usmerjene vsebine in dejavnosti ter lekcije po temah v obliki e-učenja in spletnih seminarjev, poudarek pa bo na razvoju veščin, povezanih s sodelovalnimi in multidisciplinarnimi pristopi; mreženje; pisanje/ upravljanje projektov, valorizacija inovacij, komercializacija, vprašanja pravic intelektualne lastnine itd.
Vsi partnerji projekta bodo vključeni v ta razvojni proces pod koordinacijo INOVA +, skladno s svojimi strokovnimi področji, zlasti glede podjetij in nevladnih organizacij.
Izobraževalni programi za strokovnjake bodo vključevali gradivo za e-učenje in spletne seminarje, na voljo pa bodo v obliki kratkih tečajev (najmanj 3 tečaji), s trajanjem 30 ur vsakega (vključno s 6-urnim izobraževanjem v živo), kar ustreza 1 ECTS (3 moduli po 10 ur). Vsa pripravljena gradiva bodo na voljo (za podrobnosti glej delovni sklop 4) za udeležence, ki se lahko prijavijo in učijo ter bodo na voljo v nacionalnih jezikih (spletni seminarji bodo na voljo le v angleščini) akademskih kot odprti izobraževanje viri (potrebna bo le prijava oz. registracija za izobraževanje). Kratke različice bodo na voljo in predogled na spletni strani

PRENESI

Program pripravništva

VEČ

Cilj programa pripravništva je povezati študente in učitelje družboslovja in humanistike ter posameznike iz podjetij in nevladnih organizacij, da razvijejo raziskovalne in inovativne projekte o vnaprej opredeljenih izzivih oz. potrebah organizacij, ki bodo pripravnike gostile.
Model programa pripravništva, ki temelji na raziskovalnih misijah, bo vključeval problemski pristop k pripravništvu na področju trajnostnih inovacij, ki ga je mogoče enostavno ponoviti zaradi svoje jasne metodologije in referenčnih točk, ki jih predstavljajo kompetence in spretnosti, povezane s cilji trajnostnega razvoja (SDG).
Študente bodo gostile sodelujoče organizacije, organizacije iz njihove mreže ter druge nevladne organizacije in podjetja, ki bodo oblikovala raziskovalne in razvojne izzive.

PRENESI

Inovacijsko, raziskovalno in razvojno središče za družboslovje in humanistiko

VEČ

Ustanovljeno bo inovacijsko, raziskovalno in razvojno središče za družboslovje in humanistiko, ki bo povezano z drugimi rezultati (izobraževalnimi programi in programom pripravništva). Središče bo učiteljem, študentom, podjetjem in nevladnim organizacijam ponujalo celovite storitve in rešitve.

Razdeljeno bo v več področij.

Področje za učenje: dostop do učnih gradiv in izobraževanj s področja raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju družboslovja in humanistike.

Področje za pripravništvo: to področje bo dopolnilo dejansko pripravništvo in omogočilo pripravljalne dejavnosti (kot so konkretna opredelitev raziskovalnega projekta in izvedba nekaterih pisarniških raziskav), podpiranje obdobja pripravništva in omogočilo nadaljevanje raziskovalnih in inovacijskih projektov po pripravništvu.

Projektno usmerjeno področje: podobno kot področje pripravništva bo tudi to področje namenjeno razvoju raziskovalnih storitev, kjer lahko diplomanti, raziskovalci in učitelji družboslovja in humanistike nudijo svoje storitve in kompetence, industrija in tretji sektorji pa lahko delijo svoje potrebe/izzive. Gre za platformo za usklajevanje med povpraševanjem in ponudb pri inovacijskih in raziskovalnih projektih. Konzorcij projekta predvideva, da se bo to področje razvito v tretjem letu projekta.

PRENESI

GRADIVA

Brošura

Prenesite brošuro, da boste bolje spoznali projekt SHOUT.

PRENESI

Novičnik

Pridobite podrobne informacije o napredku projekta, doseženih rezultatih in naslednjih korakih s prenosom 1. številke novičnika o projektu

PRENESI

Letak 1

Prenesite letak, da boste bolje spoznali delovni sklop 1.

PRENESI

Novičnik 2

Pridobite podrobne informacije o napredku projekta, doseženih rezultatih in naslednjih korakih s prenosom 2. številke novičnika o projektu

PRENESI

Letak 2

Prenesite letak, da boste bolje spoznali delovni sklop 2.

PRENESI

Letak 3

Prenesite letak, da boste bolje spoznali delovni sklop 3.

PRENESI

Novičnik 3

Pridobite podrobne informacije o napredku projekta, doseženih rezultatih in naslednjih korakih s prenosom 3. številke novičnika o projektu

PRENESI

Letak 4

Prenesite letak, da boste bolje spoznali delovni sklop 4.

PRENESI

Novičnik 4

Pridobite podrobne informacije o napredku projekta, doseženih rezultatih in naslednjih korakih s prenosom 4. številke novičnika o projektu

PRENESI