PARSISIŲSTI

Rezultatai ir kita medžiaga

REZULTATAI

HSM studentų, tyrėjų ir absolventų integracijos į tvarias inovacijas / transformacijas vadovas

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Šioje ataskaitoje bus apibendrinti pagrindiniai literatūros apžvalgos (mokslinių tyrimų) ir lauko darbų (remiantis suinteresuotųjų šalių indėliu apklausų ir interviu metu) išvados ir išvados, pateiktos kiekvienoje analizuojamoje aplinkoje („Academia“, „pramonė“ ir „3-iasis sektorius“). įskaitant bendrą perspektyvą. Be to, ji taip pat apims rekomendacijų rinkinį gairėms ir tolesniam darbui, kuris bus parengtas vėlesniuose projekto darbo projektuose.

PARSISIŲSTI

Edukacinės programos

PARSISIŲSTI
Good practices booklet

Gerosios praktikos vadovas

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Gerosios praktikos vadovas yra skirtas ištirti ir aprašyti 10 praktikų, sutelkiant dėmesį į svarbius HSM studentų, tyrėjų ir absolventų įsitraukimo į tvarias inovacijas verslo ir NVO sektorių aplinkoje pavyzdžius. Kiekviena geroji praktika turi bent po vieną iliustruojantį interviu. Pasirinkti novatoriški sprendimai parodo jų ekonominį pelną arba jo galimybes griauti mitą apie socialiai ar aplinkai jautrių sprendimų nenaudingumą.

PARSISIŲSTI

Edukacinės programos

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Profesionalų ir tyrėjų mokymo programa siekiama paskatinti kelti kvalifikaciją. Jos skirtingi moduliai yra skirti HSM dėstytojams, studentams, verslo ir NVO sektorių profesionalams, taip pat tyrimų ir technologijų perdavimo / inovacijų specialistams. Programa susideda iš praktinio turinio bei veiklų, kurios turi atskiras temas. Medžiaga yra prieinama el.-mokymosi formatu ir internetinių seminarų forma. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas įgūdžių, susijusių su bendradarbiavimu ir daugiadiscipliniškumu plėtojimui; tinklų kūrimui; projektų rašymui / valdymui, inovacijų vertinimui, komercializavimui, intelektinės nuosavybės teisėms ir kt.

Profesionalams skirtos edukacinės programos apima el.-mokymosi medžiagą ir internetinius seminarus, kurie yra pateikti kaip trumpi kursai (mažiausiai 3 kursai), kurių kiekvienas trunka 30 valandų (įskaitant 6 val. tiesioginio mokymosi), Ši programa atitinka 1ECTS (kiekvieno kurso struktūrą sudaro: 3 moduliai po 10 val.). Visą parengtą medžiagą galima rasti projekto HUB‘e. Programos yra pasiekiamos nemokamai užsiregistravusiems naudotojams. Jos pateikiamos keliomis kalbomis. Trumpąsias versijas galite pamatyti ir mūsų svetainėje.

PARSISIŲSTI

Stažuočių programa

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Programos tikslas – sujungti HSM studentus, HSM dėstytojus ir verslo bei NVO sektorių atstovus, kad jie rengtų mokslinius tyrimus ir novatoriškus projektus, susijusius su priimančių organizacijų pristatytais DVT iššūkiais.
Mokslinių tyrimų misijomis pagrįstos stažuotės programos modelis apima probleminį požiūrį į mokslinių tyrimų misijomis pagrįstą stažuotę tvarių inovacijų srityje ir gali būti lengvai atkartojamas dėl aiškios metodikos ir atskaitos taškų.
HSM studentai bus priimami dalyvaujančiose organizacijose, jų tinkluose ir kitose suplanuotose verslo ir NVO projektuose, kur jie dirbs prie mokslinių tyrimų projektų, susijusių su priimančių organizacijų nustatytais DVT iššūkiais.

PARSISIŲSTI

Socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų ir inovacijų HUB’as

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

HSM mokslinių tyrimų ir inovacijų HUB‘as yra integruotas į kitus rezultatus (edukacines programas ir mokslinių tyrimų misijomis pagrįstą stažuotės programą), viso sukuriant HSM dėstytojams, studentams ir tyrėjams bei verslo ir NVO sektorių atstovams išsamų paketą. Taigi pagrindinės HUB‘o ypatybės yra integruotos, kad naudotojams būtų suteikta visavertė ir prasminga patirtis.

Pagrindinės HUB‘o funkcijos yra:

Mokymosi sritis: ši sritis suteikia visiems vartotojams prieigą prie jiems rūpimos mokymosi medžiagos ir skatina HSM tyrimų ir inovacijų projektus.
Stažuotės sritis: ši sritis papildo tikrąją tiesioginę stažuotę ir sudaro galimybę atlikti parengiamąją veiklą (pvz., pasirengti konkretaus tyrimo projekto aprašymą ir pirminį tyrimą), palaikyti stažuotės laikotarpį ir leisti tęsti praktiką dirbant su pasirinktu projektu ir po stažuotės.
Projektų sritis: panaši į stažuotės sritį, ši sritis bus skirta mokslinių tyrimų paslaugų plėtrai, kur HSM absolventai, tyrėjai ir dėstytojai gali pasiūlyti savo paslaugas ir kompetencijas, o verslas, ir NVO sektorių atstovai gali pasidalyti savo poreikiais ir iššūkiais. Iš esmės tai yra HSM absolventų, tyrėjų ir dėstytojų inovacijų ir mokslinių tyrimų projektų paklausos ir pasiūlos atitikimo platforma.

PARSISIŲSTI

Sklaida

Brošiūra

Atsisiųskite projekto brošiūrą, kad sužinotumėte daugiau apie SHOUT.

PARSISIŲSTI

Naujienlaiškiai

Gaukite išsamią informaciją apie projekto eigą, pasiektus rezultatus ir kitas veiklas, atsisiųsdami 1-ąjį projekto informacinį biuletenį

PARSISIŲSTI

Lankstinukas 1

Atsisiųskite projekto lankstinuką, kad sužinotumėte daugiau apie WP1.

PARSISIŲSTI

Naujienlaiškiai 2

Gaukite išsamią informaciją apie projekto eigą, pasiektus rezultatus ir kitas veiklas, atsisiųsdami 2-ąjį projekto informacinį biuletenį

PARSISIŲSTI

Lankstinukas 2

Atsisiųskite projekto lankstinuką, kad sužinotumėte daugiau apie WP2

PARSISIŲSTI

Lankstinukas 3

Atsisiųskite projekto lankstinuką, kad sužinotumėte daugiau apie WP3

PARSISIŲSTI

Naujienlaiškiai 3

Gaukite išsamią informaciją apie projekto eigą, pasiektus rezultatus ir kitas veiklas, atsisiųsdami 3-ąjį projekto informacinį biuletenį

PARSISIŲSTI

Lankstinukas 4

Atsisiųskite projekto lankstinuką, kad sužinotumėte daugiau apie WP4

PARSISIŲSTI

Naujienlaiškiai 4

Gaukite išsamią informaciją apie projekto eigą, pasiektus rezultatus ir kitas veiklas, atsisiųsdami 4-ąjį projekto informacinį biuletenį

PARSISIŲSTI